Tel Çekme Sıvıları

Bechem ürünleri, bütün üretim zinciri için maksimum verim ve performans sağlamaktadır. Kaba tel dökümü, tel çekme ve tavlama gibi tüm prosesler için özel olarak üretilen Bechem ürün grupları, müşterilere bir dizi fayda sağlamaktadır.
Uzatılmış ömür sayesinde, bakım için harcanan zaman ve giderler azaltılıp, üreticilik arttırılarak, proses devamlılığı geliştirilmiştir. Bechem yağlayıcıları ile aşırı maliyetli hasarlar ve uzun duruş süreleri önlenebilmektedir.
Bechem’in Starlit ve Unopol ürünleri, tel çekme konusunda, mevcut müşterilerden zaman içerisinde gelebilecek yeni çevre koşulları düzenlemeleri, proses optimizasyonu gibi taleplere her zaman karşılık vermektedir. Bechem ürünleri yüksek temizleme özelliğinin yanı sıra, mükemmel yağlayıcılık ve ekstra bir prosese ihtiyaç duyulmadan iyi bir yüzey kalitesi sağlamaktadır.

Kaba tel çekme

Başlangıç çapı yaklaşık 8 mm’den başlayıp, 3.5-1 mm ye kadar inilebilen tel çekme operasyonudur. Giriş ürününün kalitesi, çıkan son ürün için oldukça önemlidir. İlk adımda oluşabilecek herhangi bir problem sonraki adımlara da etki etmektedir.
Tel çekme emülsiyon seçimi kaba tel prosesi için oldukça kritiktir. Bechem ürünleri, şekillendirme, servis ömrü, korozyon koruması ve temizleme özelliği konusunda mükemmel performans ve güvenilirlik sağlamaktadır.


İnce tel çekme

30 m/sn’den hızlı ve 42 tele kadar, 1,8 mm giriş çapına sahip olan teller, 0,05 mm son çap değerine kadar çekilebilir. Bu çekme işlemi sırasında oluşabilecek tel kopmaları, zaman ve para kaybına sebep olacaktır.  Mevcut koşullara göre dizayn edilmiş tel çekme emülsiyonları oldukça kritik öneme sahiptir ve rekabetçi bir eşik oluşturulmasına sebep olur. Bechem ürünleri ile birlikte, emülsiyon ve hadde ömürleri uzarken, temiz makineler sayesinde verimlilik yükselir. 

BECHEM_Wire_Drawing_2019_en