Metal İşleme Sıvıları

Modern işleme operasyonları, yüksek ilerleme ve kesme hızlarına göre karakteristiktir. Söz konusu operasyonlarda, zorlayıcı malzemeler yüksek miktarlarda kullanılmaktadır. Bu durum kullanılan yağlayıcının önemini arttırmaktadır.
 
Soğutma sıvısı üreticisi ve geliştirişi olarak Bechem, sektöre yıllarca yüksek performanslı soğutma sıvısı tedarik etmiştir. Bechem’in Avantin, Berucool ve Berucut serisi ürünleri, su ile karışabilen soğutma sıvıları (bor yağı) ve kesme yağlarından beklenen tüm ihtiyacı günümüzde de en iyi şekilde karşılamaktadır.  Avantin, Berucool ve Berucut serisi ürünlerin kimyasal yapısı, tüm çalışma koşulları için maksimum verimliliği sağlamaktadır. Bu soğutma sıvılarında, kimyasal yapıya bağlı olarak, soğutma ya da yağlama özelliği öne çıkmaktadır.

Su ile karışabilen (Bor Yağı) ürün grupları

  • Avantin
  • Berucool

Su ile karışmayan (kesme yağı) ürün grupları

  • Berucut